სიახლე

საქართველოში შექმნილი ვითარების გამო, სგს შპს ,,ორბი777-მა’’ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სურვილის შემთხვევაში მომხმარებლებმა დისტანციურად შეძლოს ჩვენს საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვა.

1. ინტერნეტ ბანკით:
დანიშნულებაში გთხოვთ მიუთითოთ ხელშეკრულების ნომერი/ან სახელი, გვარი და პირადი ნომერი და რომელი თვის პროცენტს იხდით.
საქართველოს ბანკი GE80BG0000000849631100 GEL
თიბისი ბანკი GE72TB7119536080100001 GEL

2. სწრაფი გადახდის აპარატიდან:
უნდა შეხვიდეთ ,,იურიდიული პირის ანგარიშზე თანხის ჩარიცხა’’, აკრიფოთ შპს ,,ორბი777’’-ს საიდენტიფიკაციო კოდი: 404908409 და დანიშნულებაში მიუთითოთ ხელშეკრულების ნომერი/ან სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და რომელი თვის პროცენტს იხდით.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ეროვნული ბანკის ახალ რეგულაციებთან დაკავშირებით ,,სესხის გამცემი სუბიექტის რეგისტრაციის შესახებ’’ შპს ,,ორბი777"-ს მოუწია საკრედიტო მომსახურების გამიჯვნა სხვა საქმიანობისაგან და შპს ,,ორბი777’’-ის კოლექტივმა დააფუძნა ახალი ორგანიზაცია შპს ,,სინჯები’’. შპს ,,ორბი777" მხოლოდ საკრედიტო მომსახურებას გაუწევს თავის კლიენტებს.

შპს ,,ორბი777" წარმოადგენს შპს ,,ორბის" განახლებულ ორგანიზაციას, შპს ,,ორბი" დაფუძნდა 1995 წელს, ფუნქციონირებდა, როგორც სტუ-სთან არსებული სასწავლო- საწარმოო ლაბორატორია.

შპს ,,ორბი777" ახორციელებს საკრედიტო მომსახურებას ძვირფასქვიანი და ძვირფასლითონიანი საიუველირო ნაკეთობების გარანტიით. საკრედიტო მომსახურეობას ეწევიან:

სულხან გველესიანი - შპს ,,ორბი777’’-ის დირექტორი.
გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, სტუ-ს ასოცირებული პროფესორი, ექსპერტად მუშაობის 20 წელზე მეტი გამოცდილება;

ხათუნა გაჩეჩილაძე
ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი, სტუ-ს ასოცირებული პროფესორი, რომელსაც აქვს უმაღლესი განათლება ლითონმცოდნეობის სპეციალობით და ექსპერტად მუშაობის 25 წელზე მეტი გამოცდილება;

ჩვენი პარტნიორები არიან:
1. საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება;
2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;
3. შპს ,,სინჯები’’;

ზემოთ ჩამოთვლილი პარტნიორები სისტემატიურად სარგებლობენ ჩვენი პროდუქციითა და მომსახურებით.